Předpovědní povodňová služba

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.

Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.

Dále existuje web měřených stavů: (STAVY A PRŮTOKY NA VODNÍCH TOCÍCH, HLADINY VODY V NÁDRŽÍCH), který spravuje Povodí Moravy. 

Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • od PK ORP Šumperk - voláním předsedovi PK Jindřichov
  • od HZS Olomouckého kraje
  • od KPK Olomouckého kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků