E.7. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.

 

Evidenční list HP A 299 - Branná, Jindřichov

 

Hlásné profily kategorie C - ve správě obce Jindřichov

Evidenční list HP C1 JI - Františkov, Branná

Evidenční list HP C2 JI - Pleče, Staříč