Řeka Branná a další toky

Řeka Branná

Průběh toku Branná

Branná pramení v Rychlebských horách, jižně pod vrcholem jejich nejvyšší hory Smrku (nedaleko historického trojmezí Moravy, Slezska a Kladska) v nadmořské výšce  1093 metrů. Celkový směr toku je zprvu jihovýchodní, později jižní až jihozápadní.

Chráněná území vázaná na vodní prostředí Branné: Rychlebské hory - Sokolský hřbet, Keprník.

Od pramene Brousek poblíž Solné chaty Branná spadá lesnatým údolím, sevřeným Travnou a Liščí horou po pravé straně a horou Klín po levici, přičemž postupně přibírá několik bezejmenných potůčků. Po opuštění osady Petříkov, s nevelkým lyžařským střediskem, se tok stáčí k jihu a údolí se poněkud otevírá. Z levé strany se přes Ramzovské sedlo k Branné přimykají železniční trať 292 Krnov - Šumperk a silnice II/369, které pak sledují celý zbývající běh říčky až k ústí do Moravy.

Branná protéká obcí Ostružná, kde na vyvýšenině po pravém břehu stojí nepřehlédnutelný soubor stožárů větrné elektrárny, přibírá zprava potok Ostružinku a následuje úsek chráněný jako přírodní rezervace Niva Branné (8,9 ha). Údolí říčky v těchto místech tvoří nejen pomyslné rozhraní mezi Hanušovickou vrchovinou na západě a Hrubým Jeseníkem na východě, ale přepažuje je též linie předválečného československého opevnění. Nedokončený atypický pěchotní srub StM-S 50 "U Trati", který měl postřelovat silnici a železnici v údolí Branné, prochází v posledních letech rekonstrukcí a po domluvě může být zpřístupněn. Poblíž se zleva vlévá Klepáčský potok, následuje sevřená skalnatá soutěska a zprava ústí Brusný potok. Nad soutokem se vypíná hrad Kolštejn v obci Branná.

Další kilometry plyne říčka úzkým hlubokým údolím k jihu, u osady Františkov se zleva přidává Hučava, níže v Nových Losinách ze stejné strany přibývá Novolosinský potok a směr se mění na jihozápadní. Branná protéká obcí Jindřichov, před níž zleva přijímá potok Sklená voda a za ní zprava potok Staříč (na ostrohu nad soutokem se nacházejí pozůstatky hradu Pleče). V Jindřichově je též pro Brannou situována vodoměrná stanice. Následujícím levým přítokem je Pekařovský potok a ve stejnojmenné osadě Potůčník. Tok se ještě na dva kilometry obrací k západu, přijímá zprava Hanušovický potok a nakonec uprostřed města Hanušovice zleva ústí do řeky Moravy ve výšce 395 metrů nad mořem.

Hydrologické pořadí 4-10-01-0400
ID toku (CEVT) 10 100 109
ID toku 401 380 000 180
Délka toku L = 21,6  km
Správa VT Povodí Moravy, s.p. Brno
Průměrný průtok Q = 1,69  m³/s
Pramen ve výšce 1093 m n.m. Rychlebské hory - pod Smrkem
Ústí zleva do Moravy v Hanušovicích ve výšce 395 m n.m.

Potok Hučava

Hydrologické pořadí 4-10-01-0330
ID toku 401 430 000 100
Délka toku 10,9 km (délka na k.ú. Jindřichov 5,4 km)
Pramen ve výšce 1290 m n.m. Vozka (1377 m) v Jeseníkách
Ústí zleva do Branné u Františkova ve výšce 540 m n.m. (klesání potoku 795 m)
Správa VT Lesy České republiky s.p.

Severo-východně od Jindřichova by podle předpokladu a při vylití ohrožuje Františkov, je významným přídatkem (bleskových) povodňových vod k Branné. - nemá stanovená ZÚ. V osadě Josefová jsou na ní vodopády Hučavy.


Novolosinský potok

Hydrologické pořadí 4-10-01-0350
ID toku 401 450 000 100
Délka toku 7,822 km
Pramen  ve výšce 1100 m n.m. pod Černou strání v Jeseníkách 
Ústí   zleva do Branné v Nových Losinách
Správa VT Lesy České republiky s.p.

Levostranný přítok Branné v horní části katastru Jindřichova - nemá stanovená ZÚ


Sklená voda

Hydrologické pořadí 4-10-01-0370
ID toku 401 470 000 100 
Délka toku 4.704 km
Pramen  ve výšce 850 m n.m. pod vrcholem Tři Kameny 
Ústí   zleva do Branné v Nových Losinách
Správa VT Lesy České republiky s.p.

Levostranný přítok Branné v horní části zástavby Jindřichova - nemá stanovená ZÚ


Pekařovský potok

Hydrologické pořadí 4-10-01-0380
ID toku 401 500 000 100
Délka toku 4,113 km
Pramen  ve výšce 620 m n.m. Pod Žárovcem nad Pustými Žibřidovicemi, které celé protéká
Ústí   zleva do Branné v Pustých Žibřidovicích
Správa VT Lesy České republiky s.p.

Levostranný přítok Branné z Pustých Žibřidovic - nemá stanovená ZÚ


Potok Potůčník

Hydrologické pořadí 4-10-01-0340
ID toku 401 510 000 100
Délka toku 3,385 km
Pramen  západně od Žárovce ve výšce 590 m n.m. 
Ústí   zleva do Branné v Potůčníku ve výšce 390 m n.m.
Správa VT Lesy České republiky s.p.

Levostranný přítok Branné pod obcí Jindřichov - nemá stanovená ZÚ


Potok Staříč

Hydrologické pořadí 4-10-01-0390
ID toku 401 490 000 100  
Délka toku 8,539 km
Pramen  pod Kančím vrchem nad Šléglovem ve výšce 680 mn 
Ústí  zprava do Branné v Plečech ve výšce 450 m n.m.
Správa VT Lesy České republiky s.p.

Pravostranný přítok Branné pod hradem Pleče - nemá stanovená ZÚ