Ohrožené a ohrožující objekty

Území obce Jindřichov je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných správcem vodního toku Povodím Moravy, s. p. Šumperk, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.

Povodeň při opuštění koryta toku Branná zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, firmami, zahrádkami, zěmědělskou půdou a lesními porosty v celé délcě intravilánu obce Jindřichov.

Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ A OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY V DPP OBCE JINDŘICHOV V POVIS

Ohrožené objekty v obci Jindřichov - na toku řeky Branná

Povodňové epizody z řeky Branná s uvážením kratších bleskových epizod z jejích  přítoků Hučava, Sklená voda, Novolosinský potok, Staříč a Pekařovský potok na katastru obce-zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Jindřichov. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Branná mohou být zejména rodinné domy, firmy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).

Ohrožené objekty - řeka Branná - obec Jindřichov - rodinné domy

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Aktivní zóna

1

Branná (401380000100)

4.856

4.856

Bytový dům č.p . 154

levý

Obytné budovy

ne

2

Branná (401380000100)

6.142

6.142

Bytový dům, č.p. 100

levý

Obytné budovy

ne

3

Branná (401380000100)

6.456

6.454

Bytový dům č.p. 72

levý

Obytné budovy

ne

4

Branná (401380000100)

6.654

6.654

Bytový dům č.p. 73

levý

Obytné budovy

ne

5

Branná (401380000100)

6.66

6.66

Bytový dům č.p. 74

levý

Obytné budovy

ne

6

Branná (401380000100)

6.55

6.55

Obecní úřad č.p. 78

levý

Služby

ne

7

Branná (401380000100)

8.25

8.25

Penzion č.p. 176

levý

Obytné budovy

ne

8

Branná (401380000100)

7.853

7.835

Rodinný dům, č.p . 122

pravý

Obytné budovy

ne

9

Branná (401380000100)

6.42

6.42

Rodinný dům, č.p . 124

levý

Obytné budovy

ne

10

Branná (401380000100)

7.849

7.849

Rodinný dům, č.p . 125

pravý

Obytné budovy

ne

11

Branná (401380000100)

7.846

7.846

Rodinný dům, č.p . 126

pravý

Obytné budovy

ne

12

Branná (401380000100)

7.835

7.835

Rodinný dům, č.p . 127

pravý

Obytné budovy

ne

13

Branná (401380000100)

8.81

8.81

Rodinný dům, č.p . 127

levý

Obytné budovy

ne

14

Branná (401380000100)

4.778

4.778

Rodinný dům, č.p . 148

levý

Obytné budovy

ne

15

Branná (401380000100)

8.766

8.766

Rodinný dům, č.p . 151

levý

Obytné budovy

ne

16

Branná (401380000100)

7.653

7.653

Rodinný dům, č.p . 52

pravý

Obytné budovy

ne

17

Branná (401380000100)

3.234

3.234

Rodinný dům č.p. 134

pravý

Obytné budovy

ne

18

Branná (401380000100)

4.852

4.852

Rodinný dům, č.p. 151

pravý

Obytné budovy

ne

19

Branná (401380000100)

8.02

8.02

Rodinný dům č.p. 175

levý

Obytné budovy

ne

20

Branná (401380000100)

7.365

7.365

Rodinný dům č.p. 24

pravý

Obytné budovy

ne


Ohrožené objekty - řekla Branná - obec Jindřichov - právnické osoby

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Aktivní zóna

1

Branná (401380000100)

5.455

5.455

Čistírna odpadových vod

pravý

Čistírna odpadních vod

ne

2

Branná (401380000100)

6

6

Průmyslová zóna Jindřichov

levý

Průmysl

ne

3

Branná (401380000100)

7.129

7.129

Stavba bez č.p. - sportoviště

pravý

Sportovní

ne

4

Branná (401380000100)

6.355

6.355

Stavba občanského vybavení

pravý

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

ne

5

Branná (401380000100)

6.456

6.456

Stavba občanského vybavení

levý

Služby

ne

6

Branná (401380000100)

7.685

7.685

Stavba občanského vybavení č.p. 58

pravý

Služby

ne

7

Branná (401380000100)

4.984

4.984

Stavba pro rodinnou rekreaci č.p. 142

pravý

Rekreační objekty

ne

 

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem, polohou a druhem ohrožení