Hlásné profily


                              M ě ř e n í                                             P o l o h a

 

Stav hladiny - graf on-line        Fiedler měření            VOX detail mapa evidenčnílist
Hlásný profil C1 - Františkov   graf Branná, Františkov, obec Jindřichov mapa  Ev.li C1
Hlásný profil C2 - Pleče   graf Staříč,   Pleče,        obec Jindřichov mapa  Ev.li C2
Hlásný profil A 299 - Jindřichov ČHMÚ graf Branná, Jindřichov mapa Ev.li A
Hlásný profil B 298a - Habartice ČHMÚ - Habartice, Jindřichov mapa Ev.li B

Hladinoměry přiřazené k dPP Jindřichov v POVIS

Vodočty v povodňovém plánu obce Jindřichov

ID

Název

Lokalita 

vodní tok úsek platnosti SPA

SPA I.

SPA II.

SPA III.

A 299 

HP A 299

Jindřichov

Branná od ústí Losinského potoka po ústí do Moravy

 110

 140

  170

OBC536521_01 HP C1 JI Františkov, Jindřichov Branná celá obec Jindřichov 110 150 190
OBC536521_02 HP C2 JI

Pleče,  Jindřichov

Staříč Pleče až po dolní část Jindřichova 110 130 150
B 298a HP B 298a Habartice, Jindřichov

Krupá

část Habartice 90 120 150