Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a informuje o tom zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Šumperk. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Jindřichov, č.p. 78

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Jindřichov

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení)
a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – v Úvodní části tohoto PP.

Povodňová komise obce Jindřichov

Adresa: Obec Jindřichov, č.p. 78, 788 23 Jindřichov u Šumperka

Telefon:  583 231 362; E-mail: podatelna@jindrichovsu.cz; Web: www.jindrichovsu.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Schwarzer Radek předseda Jindřichov 143, 788 23 Jindřichov

583 231 362

777 231 572

Šimek Jaroslav

místopředseda Jindřichov 84, 788 23 Jindřichov 737 335 029

Navrátil Martin

člen

Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov

724 861 072

Geistová Lenka

člen

Jindřichov - P.Ž. 142, 788 23

774 140 779

Ryszka Grzegorz

člen

Jindřichov 76, 788 23 Jindřichov

775 283 256

Vlček František

člen

Jindřichov 69, 788 23 Jindřichov

606 727 425

Musil Arnošt

člen

Jindřichov 30, 788 23 Jindřichov

724 776 914