B) Vodní nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie

 

 ​1. Malá vodní nádrž - bezejmenný rybník - Františkov - Hučava v k.ú. Jindřichov

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

410 010 340 001

Plocha nádrže

m2

 

Vlastník / Správce

 

Františkov - Jindřichov

Parcela č.

 

 

Umístění VN

 

podél Hučavy

 

 

(410 010 340 002)

2. Malá vodní nádrž – boční pravidelná nátoková nádrž

Sklená voda ID toku: 401 470 000 100

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

410 010 340 003

Plocha nádrže

m2

1 182

Vlastník / Správce-provozovatel

 

KASTL Invest s.r.o., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Parcela č.

 

1594/1

Umístění VN

 

boční ze Sklené vody

3. Malá vodní nádrž – rybník u trati na bezejmenném toku z Šumného vrchu

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

410 010 340 004

Plocha nádrže

m2

 4 517

Vlastník / Správce-provozovatel

 

Schwarzerová Dagmar, č.p. 143, 788 23 Jindřichov 

Parcela č.

 

 881/2

Umístění VN

 

průtočný z bezejmenného toku

4. Malá vodní nádrž -  rybník - u Novolosinského potoku

 Novolosinský potok ID toku: 401 450 000 100

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

410 010 340 005

Plocha nádrže

m2

 789

Vlastník / Správce-provozovatel

 

Penzion U rybníka sr.o., Nové Losiny 176,                    788 23 Jindřichov

Parcela č.

 

 2263/5

Umístění VN

 

nebeský