Místa ohrožená bleskovou povodní

Obec Jindřichov je ohrožena povodněmi z přívalových srážek

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS


Id. Název Popis Směr
1 Ohrožení bleskovou povodní z lokality Šumný vrch terénní zářez VJV
2 Terénní zářez Možná blesková povodeň z terénního zážezu JJV
3 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti Z
4 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice J
5 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice JJV
6 Terénní zářez Přítok z přívalových vod J
7 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice S
8 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice SSZ
9 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice SZ
10 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti JV
11 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice SZ
12 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti SSZ
13 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti SZ
14 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice JJV
15 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice ZSZ
16 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice JZ
17 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice SZ
18 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z SZ
19 Terénní zářez Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice SSZ
20 Terénní zářez Přítok z přívalových vod SSZ
21 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti, terénní zářez JJV
22 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti JV
23 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti ZJZ
24 Terénní zářez Možné ohrožení přívalovými dešti SSZ
25 Terénní zářez u č.p. 134 Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice SSZ

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní