Srážkoměrné stanice

Srážkoměrné stanice v dPP obce Jindřichov

Přehled srážkoměrných stanic v dPP Jindřichov v POVIS

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Jindřichov jsou na webovou aplikaci dPP Jindřichov zařazeny:

ID stanice

Název stanice

Obec

Zdroj

O1Sera01

Šerák Ostružná ČHMÚ Ostrava

CHMU 20706783

Paprsek Vel. Vrbno Sta. Město ČHMÚ Ostrava

POD_RAMZ 

Ramzová

Ostružná 

POD 2011 

PMO_46 

Jindřichov

Jindřichov 

PMO 2011 

Informace o intenzitě srážek, které budou jednak doplňovat měření z hladinoměru, a jednak upozorňovat na možné zvýšení hladin toku vlivem přívalových srážek, ledových bariér.