Organizace dopravy

Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace skrz celou obcí Jindřichov. Jedná se o silnici III/369 ve směru Hanušovice – Jeseník.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Dopravní omezení při povodních v dPP obce Jindřichov

NEPRŮJEZDNÁ MÍSTA >>  zatopené úseky místních komunikací


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Obec
2052 JI_dopr. omezení II Možné zaplavení silnice č. 369-II 100 letou vodou ř.km 5,11 Branná (401380000100) 5.110 Jindřichov
2053 JI_dopr. omezení III Při Q100 možné zaplavení vodním tokem Branná silnice 369_II Branná (401380000100) 6.000 Jindřichov
2054 JI_dopr. omezení IV Zaplavení silnice 369-II, náhradní úniková cesta silnice 3697-III Branná (401380000100) 6.388 Jindřichov

OBJÍZDNÉ TRASY>>  náhradní spojení


Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Obec
854 JI_OT 1 Při zaplavení komunikace 369-II podél řeky Branná, je možné použít objízdnou trasu severozápadně po silnici 36930-IV směr Habartice po silnici 36930-IV Jindřichov
855 JI_OT 2 Při zaplavení komunikace 369-II podél řeky Branná , je možné použít objízdnou trasu východně po silnici 3696-III směr Nové Losiny, dále jihovýchodně obec Přemyslov a silnice 44-I Loučná nad Desnou Jindřichov
856 JI_OT 3 Při zaplavení komunikace 369-II podél řeky Branná , je možné použít objízdnou trasu jihovýchodně po silnici 3697-III, případně 36911-IV, směr Pusté Žibřidovice Jindřichov