Historické povodně

 

Mezníkem v novodobé historii obce byla ničivá povodeň, která v červenci roku 1997 způsobila rozsáhlé škody na majetku. Povodeň řádila v obci plné 3 dny. Katastrofálním způsobem byla poškozena infrastruktura obce - rozvody plynu, pitné vody, elektřiny. Zcela bylo zničeno osmnáct (18) mostů a mostků, další tři (3) přežily s poškozením. V okolí obce bylo poničeno několik kilometrů silnic a železnic. Mezi další nejvíce poškozené části obce patřil areál TJ OLPA Jindřichov, kde rozvodněná říčka Branná odplavila travnatý povrch hřiště, vyhloubila nová koryta, zaplavila kabiny, odnesla a poničila veškeré vybavení.

Plánovaná protipovodňová opatření

U Hanušovic se plánuje přehrada velká jako Vranov

Povodí Moravy, s.p. hodlá zpracovat studii, která má posoudit dopady stavby přehrady nad Hanušovicemi. Pokud by nádrž vznikla, voda by zaplavila údolí řek Moravy a Krupé. 

Povodí Moravy chce nechat k tomuto záměru vypracovat technicko-ekonomickou studii za zhruba dva a půl milionu korun. Jejím cílem bude posoudit zásadní aspekty případné výstavby vodního díla.

„Studie by měla posoudit mimo jiné dopady na současný stav území a stavby v něm, na jakost vody a socioekonomické dopady. Součástí studie by měl být též legislativní rozbor a finanční analýza,". Studie by měla porovnat různé velikosti vodního díla a případně doporučit nejvhodnější variantu.

S možností stavby přehrady již počítají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.

Lokalita potenciálního vodního díla je v něm zanesena jako územní rezerva pro plochu pro akumulaci povrchových vod.

Přehrada v těchto místech mohla mít objem až 135 milionů metrů krychlových, což odpovídá objemu vodní nádrže Vranov. V tomto parametru by byla sedmá největší v Česku.