B. Věcná část

Charakteristika zájmového území

 

Obec Jindřichov u Šumperka leží v úzkém údolí řeky Branné, jež tvoří vstupní bránu do Hrubého Jeseníku, a které je ohraničené zalesněnými kopci. Jindřichov vznikl na katastrálním území Pustých Žibřidovic po roce 1862, kdy byla z tamějšího mlýna vybudována papírna. Obcí se stal Jindřichov v roce 1949, kdy k němu byly připojeny Pusté Žibřidovice s částmi Sklená a Potůčník a vesnice Pleče, která byla součástí Habartic. V roce 1953 byl Potůčník připojen k Hanušovicím. V roce 1976 byly k Jindřichovu připojeny Nové Losiny s osadami Labe a Josefová (tato osada po válce v podstatě zanikla) a Habartice s osadou Rudkov, dále byl připojen Pekařov.

 

Katastrálním územím obce Jindřichov protéká Branná, levostranný přítok Moravy, jejíž délka činí 21,6 km, plocha povodí 115,3 km2 a průměrný roční průtok u ústí 1,69 m³/s. Pramení v Rychlebských horách, jižně pod vrcholem jejich nejvyšší hory Smrku (nedaleko historického trojmezí Moravy, Slezska a Kladska) v nadmořské výšce okolo 1090 metrů. Celkový směr toku je zprvu jihovýchodní, později jižní až jihozápadní. Řeka Branná s přítoky je hlavním vodním zdrojem ohrožujícím obec Jindřichov povodní.