Technické prostředky povodňové komise obce

A) Technické prostředky povodňové komise obce Jindřichov jsou:

B) Spojení na související povodňové komise:

Je uvedeno v kapitole Příslušné související povodňové komise - úvodní část tohoto PP.

C) Spojení na Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jindřichov:

 JSDH Jindřichov - 715 143     tel: 150;   velitel JSDH: 724 861 072

D) Dopravní prostředky a mechanizmy:jsou zajišťovány dle potřeby členy povodňové komise a JSDH Jindřichov.

E) Materiál pro záchranné akce: jsou zajišťovány dle potřeby členy povodňové komise a JSDH Jindřichov.

F) Náhradní zdroj vody

Pro občany s vlastním zdrojem vody (studny) budou sloužit výtokové stojany místní vodovodní sítě. V případě poškození vodovodní sítě, zdrojem pitné vody budou studny občanů v nezatopené části obce, příp. cisternové vozy

F) Spojení na IZS:

Jednotka SDH

kat. JPO

Vyžádání pomoci

Starosta obce/velitel SDH

Spojení

JSDH Jindřichov

III/1

JSDH obce Jindřichov

Tísňová linka: tel. č. 150 nebo 112

KOPIS HZS Olomouckého kraje

tel: 950 770 152

HZS Šumperk

I

jednotka HZS ČR

Tísňová linka: tel. č. 150 nebo 112

KOPIS HZS Olomouckého kraje

tel: 950 770 152   

HZS OLK - ÚO Šumperk

Lidická 72A
787 01  ŠUMPERK
telefon: 950 785 011
fax: 950 787 046

 

G) Náhradní zdroj vody

Náhradní zdroje vody v obci Jindřichov zajišťují Severomoravské vodovody a kanalizace.