Ledové jevy

V Jindřichov dochází k výskytu ledových jevů na tocích, zejména na celém toku řeky Branné při průchodu katastrem obce, t.j. od ř.km 11 až po ř.km 3.

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Jindřichov